Acenter.hu
          
Vissza az Acenter.hu nyitó oldalra
Amennyiben hasznosnak találja oldalunkat, kérjük kattintson
a Facebook Tetszik vagy Like gombra! Köszönjük!
   // www.acenter.hu / Szolgáltatások / Magyar temetők: temető nyitvatartás, temetkezés Magyarországon városonként / Bács-Kiskun megye / Kecskemét (6000) / Református temető - Kecskemét

Az Ön hirdetésének a helye!
ceg kukac Acenter.huAz Ön hirdetésének a helye!
ceg kukac Acenter.hu

Az összes tartalmat:A hét képe, 2013. 13. hét: Lakitelek - temető


Amennyiben bármilyen információja van temetőinkről, vagy szívesen látná honlapunkon az Ön által készített fotókat, kérjük juttassa el hozzánk, és moderálás, lektorálás, feldolgozás után kitesszük az oldalra.

Különösen értékes minden olyan információ, amely a régi, lezárt (vagy akár már felszámolt) temetőinkkel kapcsolatos (régi emlék, történet, újságcikk, fotó, videó, hangfelvétel stb.). Kérjük, ossza meg Ön is a birtokában lévő értékes információkat, amelyeket lehet, hogy már csak Ön tud az országban! Segítsen nekünk, hogy megőrizhessünk a temetőinkről minél több, minél gazdagabb információt az utókor, nemzetünk számára!

Széchenyi István szavai tökéletesen összefoglalják portálcsoportunk mottóját:

"Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg a múltját, nézd meg a temetőit."

Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország temetőiről minél több információt tudjunk közkinccsé tenni, ill. hogy régi temetőinkről minél több adatot meg tudjunk őrizni az utókor számára. Segítsen nekünk Ön is ebben, amennyiben lehetősége van rá. Köszönjük előre is az erőfeszítéseit!
Itt tudja megtekinteni az együttműködő partnereink és azon személyek listáját, akik hozzánk hasonlóan időt és energiát áldoztak arra, hogy az oldalon lévő információkat pontosítani tudjuk.


Az oldal átalakítás, frissítés alatt van, a hiányos információkért elnézést kérünk!

Látogasson vissza később is, mert az adatok folyamatos frissítés, javítás és pontosítás alatt állnak.

Amennyiben ki tudja egészíteni az itt látható információkat, kérjük, tegye meg:Köszönjük!Református temető - Kecskemét


Cím: 6000 Kecskemét, Irinyi utca

Az egyetlen református temető a városban.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - külön megállapodás alapján - a Református Egyház útján gondoskodik a Református temető fenntartásáról, üzemeltetéséről, felújításáról és fejlesztéséről.

Térkép:

Térkép, útvonaltervezés, menetrend:


Vonatkozó önkormányzati rendelet:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2000. (X. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Nyitva tartás:


A temetők nyitvatartási ideje:
- május 1. és november 5. közötti időpontban 6.30-20.00 óra,
- az év többi időszakában 7.00-18.00 óra.

A temető bejárata:

Térkép, útvonaltervezés, menetrend:Üzemeltető: Kecskeméti Városgazdasági Kft.

Weblap: http://koztemetokecskemet.hu

Leírás:

A városban ma már ez az egyetlen megmaradt református temető. Területét a Budai út (5-ös számú főút) - Akadémia körút - Irinyi utca - Teleki László utca határolja. Két bejáraton juthatunk be a sírkertbe. Az Irinyi utcából az ügyfélszolgálati iroda és az imaház felől, valamint a Szent Imre utcából a Budai út felöli bejáraton. Ez utóbbi közelében épült a ravatalozó épület és a gépkocsi parkoló.

A 9,3 hektár nagyságú sírkertet a dús növényállománya és a történelmi emlékekben való gazdagsága teszi különlegessé.

Története:

1. A TEMETŐ FOLYAMATOS - a létesítés célját betöltő - MŰKÖDÉSI IDŐSZAKA (1778-1964)

A járványok, a háborúk és a nehéz gazdasági helyzet ellenére is a folyamatos fejlődés jellemezte a temetőt. Területe 1,3 hektárról 11,1 hektárra növekedett.

- A mai ravatalozó épület közelében 1878-ig egy fából készült szín állt, benne szószékkel.

- A város temetőiben 1886-ig nem voltak ravatalozó épületek. A kialakult szokás szerint az elhunytat lakóházánál ravatalozták fel. A temetőbe fekete posztóval bevont gyászszekéren szállították, a pap és a gyászolók kíséretével.

- 1886-ban épült a halottasház, és ezzel egyidőben megszűnt a lakóháznál történő ravatalozás.

- 1918. március 3-án a „Protestáns Egyesületben" Katona József szőlőszövetkezeti igazgató felhívta a figyelmet a temető fokozottabb gondozására és a sírok virággal történő beültetésére.

- 1918-ban elkészült a HŐSI EMLÉKMŰ

- 1924-ben Merász József építési vállalkozó és Tiringer Ferenc aranykoszorús műlakatos kovácsmester megépítették a Budai út és a Mária köz (ma Teleki László utca) felől a kerítést.

- 1934-ben épült a Szappanos Mauzóleum.

- A temető útjait a parcellák geometrikus kialakításával egyidőben fasorokkal ültették be. Döntően tájegységi lombhullató fákat ültettek (akác, juharfélék, vadgesztenye, hárs, rezgőnyár, nyugati ostorfa), de megtalálhatók az örökzöldek is.

- A templomkertből és a megszűnt temetőkből áthelyezett síremlékek, szarkofágok ma is láthatók a ravatalozó épület közelében.

A temető zavartalan működését biztosító munkálatokat, az egyháztanács által alkalmazott temető-felügyelő irányította.

A temető rendjére előírtakat a kecskeméti református egyház „SZABÁLYZAT"-ban rögzítette.


2. TEMETŐ A LEZÁRT IDŐSZAKBAN

- 1964. május 1-jén a város KÖZTEMETŐT nyitott a Békefasor végén.

- 1964. június 30-án a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága határozatával a város minden felekezeti temetőjét lezárta.

A lezárást követően megkezdődött a temető területének kurtítása. Először a Széchenyi városi tömblakások I. ütemének építéséhez, majd a Fűtőmű, a SZÜV-KSH és a sportpálya létesítmények építéséhez történt kisajátítások után a terület 7,6 hektárra csökkent.

A Városi Tanács megrendelésére 1976-ban dr. Mayer Antalné táj- és kertépítész mérnök elkészítette a terület pontos állapottervét és az újrahasznosítás - sportpark - vázlattervét. Térképet készített a temető növényállományáról és a megőrzésre javasolt sírokról és síremlékekről.

Az eltemetettek hozzátartozóit hirdetések útján tájékoztatták az exhumálás és más temetőkbe történő újratemetés lehetőségéről.

Itt voltak eltemetve: Lestár Péter polgármester, Muraközy János festő, Katona Zsigmond szőlő- és gyümölcsnemesítő, Mátyási József költő, Hankovszky Zsigmond szőlő- és gyümölcsnemesítő is. Sírjukat 1971-1979 között a város helyeztette át a Köztemetőbe. Úgy látszott, hogy a temető sorsa végleg megpecsételődött.

A reménysugarat jelentő változást az Egyházközség és a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága között 1984-ben létrejött megállapodás jelentette. Az Egyházközség kezdeményezésére a területből 1,6 hektár nagyságú területet, kegyeleti sírkert létesítése céljából az Egyházközség tulajdonába adtak. Ez volt a temető tervezett kiürítése előtt az egyetlen lehetőség, hogy a mindent eltörölni szándékozó politikai akarat ellenére a még akkor meglévő, a temető történetét hordozó kulturális örökség megmaradjon.

Az Egyházközség megrendelésére 1986-ban elkészült a KEGYELETI SÍRKET rendezési terve. Ekkor már - 22 évvel a lezárást követően - a város szép sírkertje a tömeges exhumálások, az elburjánzott, átláthatatlan növényzet és a hiányos kerítés miatt a megszűnéshez közeli, elhanyagolt állapotba került.

Az Egyházközség Presbitériuma - látva a kialakult állapotot - 1989-ben határozatában kérte a várostól a temető üzemeltetési jogának visszaállítását.

Az Egyházközségnek a temető újrahasznosítására készített tervét elfogadták, és a Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2289-2/1990. számú határozatával a terület felhasználási engedélyét megadta.3. A TEMETŐ ÚJRAINDÍTÁSÁTÓL NAPJAINKIG

A jóváhagyott intézkedési tervek alapján megkezdődtek az üzemeltetés feltételeihez szükséges beruházási munkálatok. A sírhelyek rendelkezési jogának újraváltása 1992. július 1-től vált lehetővé. Az Egyházközség megbízást adott Neuhauser László építészmérnöknek a minden igényt kielégítő új ravatalozó tervezésére. A város anyagi támogatásával megépített ravatalozó ünnepélyes szentelésére 1999. szeptember 9-én került sor. Ettől az időponttól a tisztességes és méltó temetés feltételei újra adottak.

A sírkert rehabilitációja 1992-ben az újraindítással kezdődött. Az elöregedett fák leváltása, a régi síremlékek felújítása, a történelmi emlékeket hordozó sírkövek megőrzése - panteonba helyezése - folyamatosan történik.A ravatalozó felöli bejáratnál gépkocsi parkoló épült, és mellette folyamatosan formálódik a kegyeleti park.

Megújult az Irinyi utcai bejáratnál az iroda, megszépült az imaház és környéke. Kialakításra került egy kegyeleti bemutatóterem, és épült egy új vizesblokk.

A Megyei Jogú Város Közgyűlése, dr. Sárközy István alpolgármester javaslatára, a temetőben lévő sportpályát megszüntette és a területet visszaadta az Egyházközség kezelésébe, ahol 6 koporsó befogadására alkalmas sírboltok épültek. Ide tervezi az egyház a Széchenyi városi templom (altemplomában urnatemető) és a hamvszóró megépítését is.

Ma ebben a temetőben a hagyományos koporsós temetés mellett, az urnák különböző elhelyezési lehetőségei is megtalálhatók.

Gyakran kérdezik: Ebbe a temetőbe csak reformátusokat lehet temetni?

A temető nyitott. A polgárok vallási, etnikai hovatartozásuktól függetlenül, szabad akaratuk szerint választhatják a temetőt szeretteik nyughelyéül.

Az eltelt 17 évben sok család helyeztette vissza szeretteik sírját, és sokan kérték a lejárt temetési helyekről elhozott hamvak elhelyezését is. Az újratemetettek száma (2008. december 31-ig) 253 fő.

A 2004-ben bevezetett Temető Regiszter programmal biztosítható a pontos nyilvántartás.

A temető üzemeltetését 2007-től a Hirös Temetkezési Kft látja el.

Az a fejlődés, amely az utóbbi években a jó együttműködés eredményeként kialakult az egyház presbitériuma és az üzemeltető között, biztatást és lelki megnyugvást ad mindenki számára. A város működő felekezeti temetőjeként, őrzi a régi emlékeket, ugyanakkor a kor követelményeihez is alkalmazkodva szép és nyugodt környezetet biztosít az elhunytaknak és hozzátartozóiknak.

 


 

Forrás: krek.hu
 
 
 

Ugrás az oldal tetejéreugrás az oldal tetejére  |   www.acenter.hu címlap  |   honlap térkép, sitemap  |   kapcsolatfelvétel az Acenter.hu-val
Magyarország temető térképe   |   temetők képei

Copyright © 2009-2024 WWW.MAXELINE.HU | A www.Acenter.hu az MXCMS8 keresőoptimalizált rendszert használja.