Acenter.hu
          
Vissza az Acenter.hu nyitó oldalra
Amennyiben hasznosnak találja oldalunkat, kérjük kattintson
a Facebook Tetszik vagy Like gombra! Köszönjük!
   // www.acenter.hu / Szolgáltatások / Magyar temetők: temető nyitvatartás, temetkezés Magyarországon városonként / Bács-Kiskun megye / Kiskunhalas (6400) / Új református temető - Kiskunhalas

Az Ön hirdetésének a helye!
ceg kukac Acenter.huAz Ön hirdetésének a helye!
ceg kukac Acenter.hu

Az összes tartalmat:A hét képe, 2013. 13. hét: Lakitelek - temető


Amennyiben bármilyen információja van temetőinkről, vagy szívesen látná honlapunkon az Ön által készített fotókat, kérjük juttassa el hozzánk, és moderálás, lektorálás, feldolgozás után kitesszük az oldalra.

Különösen értékes minden olyan információ, amely a régi, lezárt (vagy akár már felszámolt) temetőinkkel kapcsolatos (régi emlék, történet, újságcikk, fotó, videó, hangfelvétel stb.). Kérjük, ossza meg Ön is a birtokában lévő értékes információkat, amelyeket lehet, hogy már csak Ön tud az országban! Segítsen nekünk, hogy megőrizhessünk a temetőinkről minél több, minél gazdagabb információt az utókor, nemzetünk számára!

Széchenyi István szavai tökéletesen összefoglalják portálcsoportunk mottóját:

"Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg a múltját, nézd meg a temetőit."

Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország temetőiről minél több információt tudjunk közkinccsé tenni, ill. hogy régi temetőinkről minél több adatot meg tudjunk őrizni az utókor számára. Segítsen nekünk Ön is ebben, amennyiben lehetősége van rá. Köszönjük előre is az erőfeszítéseit!
Itt tudja megtekinteni az együttműködő partnereink és azon személyek listáját, akik hozzánk hasonlóan időt és energiát áldoztak arra, hogy az oldalon lévő információkat pontosítani tudjuk.


Az oldal átalakítás, frissítés alatt van, a hiányos információkért elnézést kérünk!

Látogasson vissza később is, mert az adatok folyamatos frissítés, javítás és pontosítás alatt állnak.

Amennyiben ki tudja egészíteni az itt látható információkat, kérjük, tegye meg:Köszönjük!Új református temető - Kiskunhalas


Cím: 6400 Kiskunhalas, Kopolyai út, 6218 hrsz.

A temető tulajdonosa:

Református Egyházközség, Kiskunhalas, Hősök tere 2., tel.: (77)/421-123.

A temető üzemeltetője 2000. március 1-től a Kegyelet Kft.

Nyitva tartás:


- Március 1-től november 10-ig: reggel 8 órától este 20 óráig.
- November 11-től február 28-ig: reggel 8 órától du. 16 óráig

Térkép:


Térkép, útvonaltervezés, menetrend:


Története:

Az 1910-es év közepén a régi református temetőben egyre kevesebb volt a hely a temetkezésekre. Kezdett betelni a temető. 1912-ben Silling Ede polgármester lezáratta a temető egy részét. Ebben az időben fel sem merül a gondolata, hogy a sírokat meg lehet bolygatni (exhumálni), hisz az örökre jár. Erre csak 1934-ben került sor, ekkor is névtelen, gondozatlan sírokra, eltemetéstől számított 100-150 év múltán. Új temető megnyitására volt szükség. Ezt szorgalmazták a város nyugati felén lakó reformátusok is. Gondot jelentett a temető helyének kijelölése. Jellemezhetnénk a helyzetet úgy is, hogy a település észak-déli irányú „szigeten" alakult ki, a várost minden irányból, mocsaras vízivilág vette körül. Keletre az 1882-ben épült vasút is korlátozta a terjeszkedést. A nyugati oldalon, az Öregszőlőkben lehetett kevésbé lakott, száraz területet találni, amely alkalmas volt temető céljára.A református egyház mindezeket figyelembe véve 1918-ban vásárolt itt területet temetőnek. Az új temető a keceli és a jánoshalmi út elágazásához közel található, a jánoshalmi út mentén. A tervezett református temető helyrajzi száma: 6721, területe 49.516 m2. Egész területét utakkal, fasorokkal táblákra osztották. Ezt úgy alakították ki, hogy a sírok elhelyezése kövesse a régi hagyományt, kelet-nyugati irányú legyen. Az elhunytak fejjel nyugatra, arccal „nyári napkeletre" nézzenek. Az első halottat 1918-ban temették ide. Ettől kezdve folyamatosan működik ez a temető, úgyhogy közben váltakozóan az öreg temetőbe is temettek. A temetőben ekkor még nem volt ravatalozó, mert a gyászszertartást háznál tartották. A sírnál csak rövid búcsúztatót mondtak. 1950-től elrendelik, hogy a temetőben kell ravatalozni. A temető szomszédságában volt dr. Halász Darabos Sándor rendőrbíró kicsiny szőlője, közepén egy nyári lakkal. Ezt használták ravatalozónak. 2000-ben bővítették a temetőt, a régi és az új terület új helyrajzi számot kapott: 6218. Területének nagysága: 58.012 m2. A vásárolt területen 2001 decemberére új ravatalozót építettek fel, amelyet Garay András és Tóth Péter építészmérnökök terveztek. Elsőként dr. Vilonya Balázst, a város volt főjegyzőjét temették innen. Az új ravatalozót 2002. január 20-án avatták fel.Az 1960-as évek végén a Bibó család hamvait áthelyezték az új temetőbe. A Bibó család sírboltja az öreg temető északi oldalán volt, a mostani 32. tábla észak-nyugati sarkán (most üres terület). Az ottani sírbolt bontását azzal indokolták, hogy az előtte lévő úton csatornát építenek. A család koporsóit a kialakított sírkertben földbe temették az új temető 8. táblájába. A barátosi Bibó család Háromszékből települt át 1720-ban. A város életében jelentős szerepet töltöttek be. Ebben a sírboltban nyugszanak: Bibó István a város főbírája 1822-1824-ig, a református egyház főgondnoka. Bibó Károly (1802-1870) Halas város első aljegyzője, a nádori ítélőtábla bírája, kiskun kerület kapitánya. Fia, Bibó György (1830-1913), 1848-as huszárfőhadnagy, később a város rendőrkapitánya. Bibó István (1833-1910) tábla-, majd kúriai bíró. Bibó István (1877-1935) miniszteri tanácsos, Szegeden az egyetemi könyvtár igazgatója. Bibó Dezső (1872-?) kormányfőtanácsos. Az itt nyugvó családból származik Bibó István (1911-1977) egyetemi tanár, társadalomtudós, politikus, 1956-os miniszter (a budapesti Óbudai temetőben nyugszik).

1975-ben ide szállították a régi temetőből exhumáltakat. Az áttelepítettek közül jelentősebb személyek síremlékei, sírjai: a temető bejáratától jobbra (északra) található a Kolozsváry-Kiss család síremléke, amely a temető legnagyobb sírköve. (1. tábla) Obeliszk formájú mauthauseni márvány, a Dunán szállították Bajáig, onnan ökrösszekérrel fuvarozták Halasra. A sírkőre csak két név van bevésve: Kolosváry István (1799-1874) és Gál Mária (1820-1887). A sírkertben még 11 személy nyugszik. Jelentősebbek: Kolosváry István (1799-1891) 1855-ben Halas leggazdagabb polgára. Kolosváry-Kiss István (1847-1916) jogász, 1880-ban kapott engedélyt a Kiss név viselésére. Megalapította a halasi „Függetlenségi és '48-as pártot". 1892-től 1901-ig Halas és a párt országgyűlési képviselője. Dr. Kolozsváry-Kiss István (1874-1928) polgármester, 1918-ban a Kun Nemzeti Tanács egyik alapítója, 1920-1922-ig a nemzetgyűlés képviselője.
Közös sírkertben nyugszanak (8. tábla): dr. Kathona Mihály (1892-1959) 1940-tõl 1944-ig Kiskunhalas polgármestere; dr. Németh János (1877-1965) kúriai táblabíró, református presbiter; dr. Szekér Károly (1869-1946) bíró; dr. Babó Imre (1891-1931) ügyvéd. Külön sírkertekben (13. tábla): Gál Lajos (1829-1909) 1848-as mérnökfőhadnagy, a halasi kuruc szobor egyik létrehozója, gimnáziumi tanár; Zseni Móric (1827-1903) ügyvéd, földbirtokos; Zseni József (1860-1931) vármegyei aljegyző, a halasi csipke létrehozója, számos nemzeti és hazafias egyesület tagja. Fúró Kornélia síremléke, törtoszlop tetején angyalt ábrázoló síremlék (síelés közben vesztette életét Svájcban).
A temető működését szabályozó rendtartást 1998. február 15-én hagyta jóvá a presbitérium. A városi képviselő-testület 1998. március 30-án tartott ülésén 80/1998 kth. szám alatt fogadta el. Az 1999. évi XLIII. törvény alapján Kiskunhalas Önkormányzata a Református Egyházközséggel Kegyeleti Közszolgálati szerződést kötött 2001. január 13-án a köztemetés ellátására. A temetőtulajdonos egyházközség 2000. február 1-jétől számított 15 évre ingyenes használatra átadja az önkormányzatnak az Új Református temetőt. A sírhelyek kijelölése az egyházközség feladata, az érte járó díj őt illeti. Az önkormányzat temetőüzemeltetési feladatait külső vállalkozás bevonásával - Kegyelet Kft. - végezteti. A szerződés 2015. február 1-jével jár le.
 
 
 

Ugrás az oldal tetejéreugrás az oldal tetejére  |   www.acenter.hu címlap  |   honlap térkép, sitemap  |   kapcsolatfelvétel az Acenter.hu-val
Magyarország temető térképe   |   temetők képei

Copyright © 2009-2024 WWW.MAXELINE.HU | A www.Acenter.hu az MXCMS8 keresőoptimalizált rendszert használja.