Acenter.hu
          
Vissza az Acenter.hu nyitó oldalra
Amennyiben hasznosnak találja oldalunkat, kérjük kattintson
a Facebook Tetszik vagy Like gombra! Köszönjük!
   // www.acenter.hu / Szolgáltatások / Magyar temetők: temető nyitvatartás, temetkezés Magyarországon városonként / Somogy megye / Kaposvár (7400) / Izraelita temető - Kaposvár

Az Ön hirdetésének a helye!
ceg kukac Acenter.huAz Ön hirdetésének a helye!
ceg kukac Acenter.hu

Az összes tartalmat:A hét képe, 2013. 13. hét: Lakitelek - temető


Amennyiben bármilyen információja van temetőinkről, vagy szívesen látná honlapunkon az Ön által készített fotókat, kérjük juttassa el hozzánk, és moderálás, lektorálás, feldolgozás után kitesszük az oldalra.

Különösen értékes minden olyan információ, amely a régi, lezárt (vagy akár már felszámolt) temetőinkkel kapcsolatos (régi emlék, történet, újságcikk, fotó, videó, hangfelvétel stb.). Kérjük, ossza meg Ön is a birtokában lévő értékes információkat, amelyeket lehet, hogy már csak Ön tud az országban! Segítsen nekünk, hogy megőrizhessünk a temetőinkről minél több, minél gazdagabb információt az utókor, nemzetünk számára!

Széchenyi István szavai tökéletesen összefoglalják portálcsoportunk mottóját:

"Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg a múltját, nézd meg a temetőit."

Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország temetőiről minél több információt tudjunk közkinccsé tenni, ill. hogy régi temetőinkről minél több adatot meg tudjunk őrizni az utókor számára. Segítsen nekünk Ön is ebben, amennyiben lehetősége van rá. Köszönjük előre is az erőfeszítéseit!
Itt tudja megtekinteni az együttműködő partnereink és azon személyek listáját, akik hozzánk hasonlóan időt és energiát áldoztak arra, hogy az oldalon lévő információkat pontosítani tudjuk.


Az oldal átalakítás, frissítés alatt van, a hiányos információkért elnézést kérünk!

Látogasson vissza később is, mert az adatok folyamatos frissítés, javítás és pontosítás alatt állnak.

Amennyiben ki tudja egészíteni az itt látható információkat, kérjük, tegye meg:Köszönjük!Izraelita temető - Kaposvár


Cím: 7400 Kaposvár, Mező utca 1.

Térkép:

Térkép, útvonaltervezés, menetrend:


Zsidó temető:

"Az ember olyan, mint a lehelet napjai, mint a tovatunő árnyék". Ez a gyönyörű gondolat fogadja a kaposvári zsidó temetőbe - a Béth Hácháimba - betérőket a bejáratnál. "Élők háza" - mondja a zsidó hagyomány, mert a halottak halhatatlan lelkét élőnek tekintik. Éppen ezért az exhumálás, a régi sírok bolygatása tilos. Ugyanarra a helyre még egyszer nem temetnek. Szegény és gazdag megkülönböztetés nélkül kerül egymás mellé - a holtak egyenlők. A régi héber feliratos sírkövek is hasonlóak egymáshoz, akár csak az egyszerű deszkakoporsók, melyekben hagyományosan temetkeznek a zsidók. A rokonok, barátok által látogatott sírokra virágot, vagy követ helyeznek el. Itt jártam - mondja a látogató.

"Az úr születésének 1836. évében, május hó közepén tartám kis családommal és még csekélyebb ingóságaimmal bevonulásomat Kaposvárba."

"Én a magam számára egy kicsiny, akkoriban még igen olcsón megkapható házat akartam vásárolni. Elfeledtem azonban, hogy a zsidónak abban az időben csupán a sírban lehetett némi ingatlan birtoka és folyamodványom a herczegi igazgatósághoz vásárolhatási engedélyért, minden tekintet nélkül visszautasíttatott. Már ugyan az öreg Pollák, Kaufer és Rechtnitz háztulajdonosok valának, házaik azonban keresztény lakosok nevére lőnek vásárolva s bekönyvezve.."

"..Ezen azonban ne csodálkozzék senki. A magyar ember akkor csak a nemes embertől kezdődött. Ki ezek alatt állott, annak számára a jó Isten egy darabka földet sem teremtett. Mivel pedig a zsidó a legalantabban állott, miként lehetett igénye a földön csak egyetlen pontocskára is."

A fenti sorokat Bergel József, Kaposvár első zsidó orvosa vetette papírra. A "Kaposvár 40 év óta" című könyve nem tudományos igénnyel írt munka, csupán egy választott hazáját szerető, azért felelősséget érző, korabeli értelmiségi kissé naiv szemléletű monológja.

Somogy zsidóságáról az első adatok a Taxa tolerantia (türelmi adó) -ból valók. Eszerint a XVIII. sz. közepén (1754-ben) 82 izraelita háztartás (398 fővel) élt a megyében.

Letelepedési engedélyt a földesúrtól, szabad királyi városokban pedig a városi tanácstól kaphattak. Ahogy Bergel József is említi, Kaposvárott először keresztény lakosok nevében lehettek a zsidók háztulajdonosok. Közülük is csak azok, akikre a városnak nagy szüksége volt. A korlátozások miatt a zsidó lakosság többsége Toponáron telepedett le. Temetőjüket Kaposvár és Toponár között jelölték ki. Az egyetem kísérleti telepe mellett ma is mintegy 30 sír található. Az első időben a sírokon a feliratok héber és német nyelvűek voltak. A magyar nyelvű feliratok a századforduló körül jelentek meg, amely az asszimilációs folyamat előrehaladását jelzi. Ebben a temetőben az utolsó temetéseket az I. világháború során végezték.

Kaposváron 1836-ban alakult meg a Chevra Kadischa, a Szent Egylet, mely a temetésekkel kapcsolatos szigorú vallási előírásokhoz nélkülözhetetlen volt. A kaposvári zsidó temető területét lovag Freystädler Antal zsidó gazdálkodó és bérlő adományozta a hitközség számára. A család két halottjának gyönyörű fekete gránitobeliszkje ma is különleges látványa a temetőnek.

A századforduló és a következő évtizedek vallási vezetője a karizmatikus egyéniségű, nagy tudású főrabbi, dr. Herczog Manó volt. 1941-ben bekövetkezett halálakor sírját így jelölték meg hálás hívei: " A hitközség ötvennégy éven keresztül volt főrabbija. Tóra, próféták és zsoltárok ékes szavú tanítómestere, hűséges kötelességteljesítés példamutatója." Személyének, a hitközség vezetésének és a közösség alkalmazkodó készségének köszönhetően virágzó hitélet, anyagi és erkölcsi stabilitás, megbecsülés övezi a városban élő zsidóságot.

Az első világháborúban részt vett zsidó katonák közül sokan megsebesültek, vagy fegyverrel a kezükben estek el választott hazájukért. Emléküket a temetőben külön sírkert, kis imaház falán pedig márványtábla őrzi. A 47 halott neve felett a következő feliratot aranybetűk hirdetik: "Hazánkért elesett hőseink emlékére 1914-1918"

A világháborút követő években a város és a hitközség tovább fejlődik és növekedik. A hitközség a temető bővítése mellett döntött. Az új szakaszban a temetések 1931-ben kezdődtek, és 1944-ig tartottak. A 30-as évek közepétől hivatalosan is teret kap az egyre erősödő antiszemitizmus. A zsidótörvények életbelépése, majd az aktív korú férfilakosság munkaszolgálatra kényszerítése fájdalmas és döbbent állapotot idéz elő. A német megszállást követően 1944. június 5-én és 6-án Kaposvárról is deportálják a zsidó lakosságot Auschwitzba. A kaposvári hitközség létszáma ekkor háromezer fő volt. Mindössze háromszáz fő azoknak a száma, akik túlélték a holokauszt borzalmait. A maradék kaposvári zsidóság és a megyéből betelepült mintegy hetven-nyolcvan túlélő - akik régi lakóhelyükön alig találtak visszatérőt - megpróbált új életet kezdeni a családok és a közösség romjain.

1946-ban új világháborús márványtábla került a zsinagóga falára - de ez már nem a hazájukért életüket áldozó hősökről emlékezik: "Az 1940-1944. években elhurcolt, megkínzott és hitünkért mártírhalált halt munkaszolgálatos fiaink és deportált véreink az anyák és apák, a férjek és feleségek, testvérek, gyermekek és öregszülők emlékezetére. Szívében örök fájdalommal és gyásszal a maradék kaposvári és somogyi zsidóság 1946. szeptember 29."

A temető központi részén, szemben a főbejárattal található a Holokauszt emlékmű, melyet a Kaposvári Zsidó Hitközség megmaradt tagjai 1947. július 6 - án avatták fel. A félkör alapú oszlopsor két első pillérén márványtábla emlékeztet az 5400 somogyi és kaposvári áldozatra. Az emlékmű közepén hatalmas márványurna áll. Benne - örök mementóként - auschwitzi hamvak.

"Akik alusznak, majd egykor felserkennek örök életre, addig is fénylenek nekünk, mint az Égnek fényessége, miként a csillagok, örökkön-örökké."

 


 
 
 

Ugrás az oldal tetejéreugrás az oldal tetejére  |   www.acenter.hu címlap  |   honlap térkép, sitemap  |   kapcsolatfelvétel az Acenter.hu-val
Magyarország temető térképe   |   temetők képei

Copyright © 2009-2024 WWW.MAXELINE.HU | A www.Acenter.hu az MXCMS8 keresőoptimalizált rendszert használja.